Maskiner och transportsystem för varor i hamn

Maskiner och transportsystem för varor i hamn

Det finns ett antal stora internationella bolag med flera årtiondens erfarenhet av det mesta som har med effektiv varuhantering vid hamnar att göra. När stora bulkfartyg lägger till i en hamn är det oftast bråttom att lossa lasten. Bulkfartyg kan vara torrlastfartyg likväl som tankfartyg. Den som levererar maskiner och […]

Effektivitet i hamnen

Effektivitet i hamnen

Här finns förhållandevis lättläst information om det mesta som gör arbetet vid en hamn effektivt. När ett torrlastfartyg eller ett tankfartyg lägger till är det bråttom. Lasten ska lossas och det görs antingen med hjälp av maskiner eller ett självlossande system. Därefter ska varorna eller produkten transporteras bort från fartyget […]

En kasinorunda online efter en effektiv dag på jobbet

En kasinorunda online efter en effektiv dag på jobbet

Här är något för dig som jobbar inom effektiviseringsprojekt tillsammans med andra i ett specialtillsatt team. Kanske arbetar ni också i nära samarbete med en kund. Målet är att ta fram och leverera effektiva och avancerade system för lossning och lastning av bulkfartyg som står i hamn. Här gäller det […]

Försvunna skepp

Försvunna skepp

Genom tiden har många oförklarliga händelser skett. De oförklarliga händelserna skapar oro och ger utrymme till många konspirationsteorier. Inom kategorin om oförklarliga händelser finns försvunna fartyg. Detta är något som en rad teorier kring vad som kan ha hänt uppstår. En del teorier menar att med tanke på storleken fartyg […]

Forskningsfartyg och expeditioner

Forskningsfartyg och expeditioner

Forskningsfartyg är specialbyggda för att undersöka hav och andra vattenområden. Det kan också vara fartyg som är specialutrustade för samma ändamål. I dagsläget är de flesta forskningsfartyg utrustade med ett stort arbetsdäck med kranar och vinschar. Det brukar också finnas laboratorier för särskilda syften. En del laboratorier kanske testar hur […]

Lossning av fartyg med torrlast eller tank

Lossning av fartyg med torrlast eller tank

Last- eller bulkfartyg kommer in till hamnar världen över med både torrlast och flytande ämnen i stora tankar. När de lagt till är det alltid bråttom att lossa lasten. Att ligga kvar i hamn är kostsamt, så här gäller det att ha effektiva maskiner och system som snabbt kan lossa […]

Att lossa och lasta fartyg eller spela på kasino

Att lossa och lasta fartyg eller spela på kasino

Arbetar du med framtagning och tillverkning av produkter för att effektivt kunna lasta och lossa stora bulkfartyg i hamnen, eller sitter du kanske på en administrativ avdelning för att underlätta för alla som ingår i sådana projekt? Oavsett vilken roll du har så kan det vara oerhört befriande att släppa […]

Arbete inom lossning och lastning av bulkfartyg

Arbete inom lossning och lastning av bulkfartyg

Här finns flera artiklar för dig som jobbar med effektivisering vid hamnar. Kanske jobbar du med avancerade system för lossning och lastning av fartyg samt att frakta godset vidare från hamnen. Du kanske ingår i ett team som arbetar inom ett projekt tillsammans med en kund vid en hamn. Om […]