Effektivitet i hamnen

copper-harbor-lighthouseHär finns förhållandevis lättläst information om det mesta som gör arbetet vid en hamn effektivt. När ett torrlastfartyg eller ett tankfartyg lägger till är det bråttom. Lasten ska lossas och det görs antingen med hjälp av maskiner eller ett självlossande system. Därefter ska varorna eller produkten transporteras bort från fartyget och vidare från hamnområdet. Nya varor ska lastas innan fartyget lägger ut igen. Allt detta måste ske med god tajming för att det ska gå smidigt och snabbt, ja så effektivt som bara möjligt.

Företag som tillverkar och levererar produkter för lossning och lastning av fartyg är ofta stora och internationella. De finns representerade i flera länder och ingår ofta i globala nätverk inom området. Förutom själva lossningen och lastningen tar de fram transportsystem, så kallade conveyorsystem samt system för terminaler. Det absolut viktigaste är att allt sker i rätt tid och så snabbt som möjlig. Ett fartyg får inte stå still i hamn längre än nödvändigt. Det kostar pengar och är inte effektivt. Den som beställer ett conveyorsystem och kanske maskiner för lossning och lastning bör också tänka på att det är viktigt att snabbt kunna nå leverantören om man behöver service eller om något allvarligt händer. Att ha en kontaktperson på företaget som snabbt ger hjälp är A och O.

Bakom kontaktpersonen finns ofta ett helt team av människor som arbetar med olika projekt och samarbetspartners. Alla team är sammansatta utifrån de kompetenser som behövs inom respektive projekt och samtliga stöttas av en väl underbyggd administration. Samtliga lösningar är kundanpassade för att ge så hög effektivitet och kundnöjdhet som möjligt. Hamnar kan vid första anblicken se i stort sett likadana ut, men kraven är olika, liksom behoven och preferenserna. Vad som är effektivt i en hamn behöver inte vara det i en annan. Förutom att systemen och maskinerna ska kunna fungera effektivt bör de också klara av miljökrav.