Forskningsfartyg och expeditioner

IMG_8293Forskningsfartyg är specialbyggda för att undersöka hav och andra vattenområden. Det kan också vara fartyg som är specialutrustade för samma ändamål. I dagsläget är de flesta forskningsfartyg utrustade med ett stort arbetsdäck med kranar och vinschar. Det brukar också finnas laboratorier för särskilda syften. En del laboratorier kanske testar hur höga nivåer plast det är i vattnet, och liknande. Storlekarna på dessa fartyg finns i allt från små till stora, beroende på hur fartyget är byggd eller utrustat för forskning i olika typer av vatten. Vissa fartyg är speciellt byggda för att forska i polarområden och av denna anledningen är fartygen utrustade speciellt för att bryta is och klara av de kalla klimatet.

Historiskt sett har det funnits många forskningsfartyg som utforskar världen. De brukade befinna sig på forskningsresor världen över för att hitta nya kontinenter och länder. Bland de mest kända vetenskapsmännen som gick på såna resor var Vasco da Gama och Christofer Columbus. Dessa expeditioner var mycket viktiga för européerna eftersom de upptäckte nya länder, folkgrupper och resurser som kom att betyda mycket för Europas utveckling. Detta gällde inte bara Europa utan också Amerika. Det var med andra ord viktiga upptäckter för hela västvärlden. När de upptäckte länderna, kulturerna och folkgrupperna upptäckte européerna tillgångar och förmåner såsom guld, kryddor och mycket annat. Alla upptäckterna bidrog till västvärldens utveckling men skapade också girighet, orättvisor och krig. Orättvisor som slaveri uppkom då upptäcktsresenärerna ville “äga” länderna de upptäckte, detta till följd av bland annat värdefulla naturtillgångar. De kunde utnyttja gratis arbetskraft, tjäna mer pengar och få ett större imperium.

Ett känt expeditionsfartyg från historien är HMS Beagle, vilket hörde till den brittiska flottan och förde vetenskapsmän som Charles Darwin på expedition på södra halvklotet. Fartyget döptes efter hundrasen Beagle och sjösattes under 1800-talet, en sexkanoners bark med Robert FitzRoy som befäl.