Lossning av fartyg med torrlast eller tank

LNG-carrier-moss-tanksLast- eller bulkfartyg kommer in till hamnar världen över med både torrlast och flytande ämnen i stora tankar. När de lagt till är det alltid bråttom att lossa lasten. Att ligga kvar i hamn är kostsamt, så här gäller det att ha effektiva maskiner och system som snabbt kan lossa de varor som finns på fartyget. Därefter ska varorna transporteras inom hamnområdet och till sina respektive lager. Även här är det av största vikt att allt sker effektivt och utan att störa någon annan verksamhet. Innan fartyget kan lämna hamnen och fara till nya destinationer ska nya varor lastas. Att minimera tiden ett fartyg står i hamn är A och O. Det är förknippat med allt från tidsödande pappersarbete till administrativa avgifter, så att ha en leverantör som kan effektivisera lossningen och lastningen är oerhört viktigt.

Den som är beställare och kund av maskiner och system för effektiv lossning av torrlast eller tank bör kontakta ett av de stora internationella företagen med lång erfarenhet inom branschen. Det gäller att företaget har ett stort nätverk och anställda med kompetenser inom alla de områden som krävs. Förutom att leverera en skräddarsydd lösning utifrån era behov och önskemål bör där finnas en person som har totalansvaret för just er produkt. Effektivitet är nyckelordet och då är det viktigt att kunna få hjälp snabbt om något händer eller om man behöver service på någon maskin.

Gör lite research på marknaden innan ni anlitar företaget som ska leverera era maskiner och system för det mest effektiva hamnarbetet. Se till att få en helhetslösning som täcker både lossning, lastning och transport; ett så kallat conveyorsystem. Kanske behöver ni även terminaler. Tala om era behov och kom tillsammans med ett helt team överens om vad som är den bästa lösningen för just de fartyg som lägger till vid er hamn.