På denna sida har vi samlat information om det mesta som har med lossning och lastning av bulkfartyg att göra. Det handlar om tillverkningsprocesser för den utrustning som behövs för att kunna hantera torra bulklaster, både på fartyg och i hamnar. Sidan handlar också om effektivitet och miljökrav samt om hur man kan se till att fartyg inte står onödigt länge i hamn.

Idag finns flera stora bolag med ett antal decenniers erfarenhet rörande hantering av material likväl som avancerade och effektiva system för effektiva lossningar och lastningar av bulkfartyg. Tid är pengar så det gäller att fartyget så snabbt som möjligt kan ge sig iväg igen. Företag som specialiserat sig på material och tillverkning av produkter samt system för lossning och lastning ingår ofta i omfattande nätverk världen över. De kan finnas representerade i ett stort antal länder och ha flera hundra anställda.

Här har vi samlat förhållandevis lättförståelig information om vad vi tycker är viktigt när det handlar om allt från arbetssätt, tillverkning och leverans. Facktermer används men språket är lätt att förstå och samtliga termer förklaras. När det handlar om att leverera produkter och system för effektiv lossning och lastning av stora fartyg är det viktigt att man arbetar i team. Varje order drivs i form av projekt och inom respektive projekt arbetar människor med olika kompetenser och de gör det tillsammans med kunden. Att leverera produkter och system till världens alla hamnar innebär inte bara projektarbeten utan också samarbeten med till exempel andra leverantörer och underleverantörer samt mycket administrativ planering.